Opvoeden tot zelfvertrouwen. 20 manieren om de weerbaarheid van je kind te vergroten.

Opvoeden tot zelfvertrouwen. 20 manieren om de weerbaarheid van je kind te vergroten. Beschikbaar

boeken
ouders

Opvoedboek dat erop gericht is in de opvoeding je kind meer zelfvertrouwen mee te geven. Hiernaast worden ook begrippen als weerbaarheid en assertiviteit toegelicht. Dit met een theoretische achtergrond en concrete tips en manieren van aanpak. De auteur is lector orthopedagogie en organiseert ZITDAZO, een community voor ouders in Vlaanderen met trainingen rond pesten. Twintig manieren worden voor een kind met minder zelfvertrouwen uitgewerkt, bijvoorbeeld: breng de situatie in kaart, stel haalbare doelen, geef gevoelens een plaats, geef warmte: fysiek en mentaal. Mooi verzorgd boek met speelse en gevoelige tekeningen in kleur. Met literatuurreferenties in eindnoten. Voor ouders en ieder die kinderen opvoedt.


Informatie opvragen

Ook interessant