Huishoudelijk reglement

De Fonkeling is een merknaam binnen de onderneming “Seghers Tine” met als ondernemingsnummer 0846.370.431. De activiteiten binnen deze onderneming zijn vrijgesteld van BTW, hetzij wegens de uitoefening van een vrij beroep, hetzij via de vrijstellingsregeling.

De Fonkeling heeft als doel pedagogisch materiaal op een laagdrempelige manier ter beschikking te stellen aan ouders en hun kinderen. Iedereen kan lid worden van De Fonkeling zonder beroep te doen op de andere activiteiten van de onderneming. De Fonkeling behoudt zich echter wel het recht leden te weigeren zonder opgave van reden. 

Je wordt lid van De Fonkeling door het huishoudelijk reglement te lezen en goed te keuren en het lidgeld van € 10 per jaar over te schrijven op rekeningnummer BE23 4074 0592 6191. Gelieve bij de overschrijving ‘lidgeld De Fonkeling’ en je naam te vermelden. Door het lidgeld te betalen ga je akkoord met het huishoudelijk reglement. Leden van De Fonkeling worden toegevoegd aan een besloten facebookgroep.  

Elk lid kan maximum 3 stuks per keer ontlenen. De uitleentermijn bedraagt maximum 1 maand. We spreken bij ontlening de inleverdatum af. Je kan pas nieuw materiaal ontlenen indien je eerst alle materialen hebt teruggebracht. De openingsuren van De Fonkeling staan op de facebookpagina.

Vermeld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij inlevering. Als het materiaal niet meer bruikbaar is, moet je dit zelf vervangen. Leden die herhaaldelijk materiaal beschadigd inleveren kunnen geweigerd worden opnieuw materiaal te ontlenen.

Zodra je materiaal ontleent, ben je verantwoordelijk voor dit materiaal. Controleer dus goed de staat van het materiaal en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn voor je vertrekt.

De Fonkeling kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële of niet-materiële schade, lichamelijk en/of geestelijk letsel als gevolg van het gebruik van het geleende materiaal of als gevolg van het betreden van het terrein of de ruimte waarin De Fonkeling is gehuisvest.

Wijzigingen in het reglement worden via de facebookpagina gecommuniceerd.